Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG VII – BÀI 6: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Phản ứng tổng hợp hạt nhân hay phản ứng hợp hạch, trong vật lý học, là quá trình 2 hạt nhân hợp lại với nhau để tạo nên một nhân mới nặng hơn.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG VII – BÀI 5: PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH

Phản ứng phân hạch hạt nhân – còn gọi là phản ứng phân rã nguyên tử - là một quá trình vật lý hạt nhân và hoá học hạt nhân mà trong đó hạt nhân nguyên tử bị phân chia thành hai hoặc nhiều hạt nhân nhỏ hơn và vài sản phẩm ...

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông 1 bình luận

CHƯƠNG VII – BÀI 4: PHẢN ỨNG PHÓNG XẠ

Phản ứng phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền tự động phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG VII – BÀI 3: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông 3 bình luận

CHƯƠNG VII – BÀI 2: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN – PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Người ta nghiên cứu năng lượng hạt nhân để tách năng lượng hữu ích từ hạt nhân nguyên tử thông qua các lò phản ứng hạt nhân có kiểm soát.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG VII – BÀI 1: TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN

Nguyên tử có đường kính khoảng 10-15 (m) gồm một hạt nhân ở giữa, xung quanh có các electron chuyển động theo những quỹ đạo khác nhau tạo thành lớp vỏ. Bình thường nguyên tử trung hòa về điện.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông 1 bình luận

CHƯƠNG VI – BÀI 4: MẪU NGUYÊN TỬ BORH

Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng. Trong các trạng thái dừng, các electron chỉ chuyển động quanh các hạt nhân theo các quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là quỹ ...

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông 3 bình luận

CHƯƠNG VI – BÀI 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI – THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Thí nghiệm được Hertz thực hiện vào năm 1887. Gắn một tấm kẽm tích điện âm vào cần một tĩnh điện kế, chiếu một chùm sáng do hồ quang phát ra vào tấm kẽm, kim của tĩnh điện kế lệch đi một góc nào đó.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông 1 bình luận

CHƯƠNG V – BÀI 5: TIA X

Tia Rơnghen là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại (10-12m ≤ λ ≤ 10-8m. λ = 10-12m gọi là tia Rơnghen cứng; λ = 10-8m gọi là tia Rơnghen mềm), có bản chất ...

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông 1 bình luận

CHƯƠNG V – BÀI 4: TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI

Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ (λ > 0,75μm), có bản chất là sóng điện từ.

xem tiếp...
Page 1 of 3123