BTCB ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

Bài tập,Vật Lý 10,Vật Lý Phổ Thông 2 bình luận

Bài 1: Xe A có khối lượng 1000 Kg và vận tốc 60 Km/h. Xe B có khối lượng 2000 Kg và vận tốc 30 Km/h. So sánh động lượng của chúng.

(Lý Trung Nghĩa – 10B1 – 2011-2012)


Bài 2: Một máy bay có khối lượng 160000 kg của máy bay với vận tốc 870km/h. Tính động lượng của máy bay.

(Lý Trung Nghĩa – 10B1 – 2011-2012)


Bài 3: Một lực F = 70N tác dụng vào một vật m = 250g đang nằm yên, thời gian tác dụng 0.04s. Xác định xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó và vận tốc của vật.

(Nhóm 3 – 10B1 – 2011-2012)


Bài 4: Một quả bóng khối lượng m = 0,2(kg) đập vuông góc vào tường với vận tốc v1 = 5(m/s) và bật ngược trở lại với vận tốc v2 = 4(m/s). Tính lực trung bình tác dụng lên tường, giả thiết thời gian va chạm là 0,1(s). Biểu diễn vector lực trong trường hợp này.

(Phạm Lê Thanh Sang – 10B1 – 2011-2012)Bài 5: Một toa xe khối lượng 10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc không đổi v = 54 km/h. Người ta tác dụng lên toa xe một lực hãm theo phương ngang. Tính độ lớn trung bình của lực hãm nếu toa xe dừng lại sau:
a/ 1 giờ 40 phút.
b/ 10 giây.


Bài 6: Tính lực đẩy trung bình của hơi thuốc súng lên đầu đạn ở trong nòng một súng trường bộ binh, biết rằng đầu đạn có khối lượng 10 g, chuyển động trong nòng súng nằm ngang trong khoảng 10-3 s, vận tốc đầu bằng 0, vận tốc khi đến đầu nòng súng v = 865 m/s.


Bài 7: Súng liên thanh cầm tay bắn 600 viên đạn/phút, mỗi viên đạn nặng 10g và có vận tốc 800m/s. Tính lực trung bình đè lên vai người bắn.
Bài 8: Một người có khối lượng m1 = 60kg đang chạy với vận tốc v1 = 4m/s thì nhảy lên một chiếc xe khối lượng m2 = 90kg chạy song song ngang qua người này với vận tốc v2 = 3m/s. Sau đó, xe và người vẫn tiếp tục chuyển động trên phương cũ. Tính vận tốc xe sau khi người nhảy lên nếu ban đầu xe và người chuyển động:
a/ Cùng chiều.
b/ Ngược chiều.

(Lê Thị Cẩm Hằng – 10D1 – 2011-2012)Bài 9: Một xe chở cát khối lượng 38kg đang chạy trên đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 1m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2kg bay ngang với vận tốc 7m/s (đối với mặt đất) đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Xác định vận tốc mới của xe. Xét hai trường hợp:
a/ Vật bay đến ngược chiều xe chạy.
b/ Vật bay đến cùng chiều xe chạy.

(Nguyễn Lan Anh – 10B1 – 2011-2012)


Chia sẻ

2 Comments to "BTCB ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG"

  1. [...] [...]

    Reply
  2. giang

    Tháng Hai 13, 2013

    good!!!! nếu mà càng nhiều bài tập tương tự như vậy thì càng hay hơn!! thanks a lot!!!!

    Reply

Leave a Comment

Chú ý khi viết bài:
- Viết bài nhớ gõ dấu tiếng việt (không có vietkey cũng gõ được)!
- Sử dụng nút omega để hiện khung gõ công thức toán học, sau đó copy code có dạng "[MAT]...[/MAT]" vào bài comment.
- Nhớ xem kỹ lại bài trước khi gửi

*