CHƯƠNG III – BÀI 2: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

Bài học,Vật Lý 11,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

I- Hiện tượng điện phân

1/ Chất điện phân

- Các dung dịch muối, axit, bazơ được gọi là các chất điện phân. Các muối nóng chảy cũng là chất điện phân.

2/ Hiện tượng điện phân

- Là hiện tượng xảy ra ở các điện cực khi điện phân chất điện phân.

II- Bản chất dòng điện trong chất điện phân

1/ Sự phân li – sự tái hợp

2/ Bản chất dòng điện trong chất điện phân

Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.
- Chú ý: dòng điện qua bình điện phân tuân theo đúng định luật Ohm.

III- Phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân

1/ Phản ứng phụ

Là phản ứng hóa học thứ cấp xuất hiện khi có hiện tượng điện phân:
- Các ion âm dịch chuyển đến anod, nhường electron cho anod, còn các ion dương đến catod nhận electron từ catod để trở thành phần tử trung hòa.
- Các phân tử trung hoà vừa tạo ra có thể bám vào điện cực, hoặc bay ra khỏi dung dịch dưới dạng khí; Chúng cũng có thể tác dụng với điện cực và dung môi, gây ra phản ứng hoá học.

2/ Hiện tượng dương cực tan

Là một dạng phản ứng phụ: dương cực bị hòa tan khi điện phân dung dịch muối kim loại mà anod làm bằng chính kim loại của muối ấy.

IV- Định luật Faraday

1/ Định luật I Faraday

2/ Định luật II Faraday

V- Ứng dụng của hiện tượng điện phân

- Luyện kim: Người ta dựa vào hiện tượng cực dương tan để tinh chế kim loại, điều chế kim loại.
- Mạ điện: là dùng phương pháp điện phân để phủ một lớp kim loại lên những đồ vật bằng kim loại khác. Khi đó vật cần được mạ dùng làm cực âm, kim loại dùng để mạ làm cực dương, còn chất điện phân là dung dịch muối của kim loại dùng để mạ.
- Đúc điện: khuôn của vật định đúc bằng sáp ong hay bằng một chất khác dễ nặn, rồi quét lên khuôn một lớp than chì (graphit) mỏng để bề mặt khuôn trở thành dẫn điện. Khuôn này được dùng để làm cực âm, còn cực dương thì bằng kim loại mà ta muốn đúc và dung dịch điện phân là muối của kim loại đó. Khi đặt một hiệu điện thế vào hai điện cực đó, kim loại sẽ kết thành một lớp trên khuôn đúc, dày hay mỏng tuỳ thuộc vào thời gian điện phân. Sau đó người ta tách lớp kim loại ra khỏi khuôn và được vật cần đúc.

Chia sẻ

Leave a Comment

Chú ý khi viết bài:
- Viết bài nhớ gõ dấu tiếng việt (không có vietkey cũng gõ được)!
- Sử dụng nút omega để hiện khung gõ công thức toán học, sau đó copy code có dạng "[MAT]...[/MAT]" vào bài comment.
- Nhớ xem kỹ lại bài trước khi gửi

*