CHƯƠNG I – BÀI 6: TỤ ĐIỆN

Bài học,Vật Lý 11,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

I- Tụ điện

1/ Khái niệm tụ điện

- Tụ điện là một hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và cách điện với nhau. Mỗi vật dẫn đó gọi là một bản của tụ điện.
– Khoảng không gian giữa hai bản tụ có thể là giấy, mica hoặc một môi trường điện môi nào đó.

2/ Cách tích điện cho tụ điện

▪ Nối hai bản của tụ điện với hai cực của một nguồn điện không đổi thì hai bản của tụ điện sẽ tích điện trái dấu. Khi đó ta nói tụ điện đã tích điện (hay đã nạp điện).

▪ Nếu nối hai bản của tụ điện đã tích điện với một điện trở, thì sẽ có dòng điện chạy qua điện trở. Điện tích trên các bản tụ giảm dần. Khi đó ta nói tụ điện phóng điện.
– Do có khả năng tích điện và phóng điện như vậy nên tụ điện có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật điện và điện tử.

II- Điện dung của tụ điện

1/ Định nghĩa

Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được xác định bằng thương số của điện tích tích được trên tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện.

2/ Đơn vị điện dung

3/ Các loại tụ điện

III- Tụ điện phẳng

Điện dung của tụ điện phẳng phụ thuộc vào hằng số điện môi giữa hai bản tụ, diện tích của phần đối diện giữa hai bản tụ, khoảng cách giữa hai bản tụ.– Do đó: mỗi tụ điện (có d nhất định) có một giá trị hiệu điện thế tối đa mà nó chịu đựng được, gọi là hiệu điện thế giới hạn và khi sử dụng ta không được mắc tụ điện vào hiệu điện thế lớn hơn hiệu điện thế giới hạn đó.

IV- Ghép tụ điện

1/ Ghép nối tiếp

2/ Ghép song song

V- Năng lượng của điện trường trong tụ điện

 

———————————————-

♦ KIẾN THỨC MỞ RỘNG VỀ TỤ ĐIỆN

Chia sẻ

Leave a Comment

Chú ý khi viết bài:
- Viết bài nhớ gõ dấu tiếng việt (không có vietkey cũng gõ được)!
- Sử dụng nút omega để hiện khung gõ công thức toán học, sau đó copy code có dạng "[MAT]...[/MAT]" vào bài comment.
- Nhớ xem kỹ lại bài trước khi gửi

*