CHƯƠNG I – BÀI 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG – ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

Bài học,Vật Lý 11,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

I- Điện trường

1/ Môi trường truyền tương tác điện

- Khi đặt hai quả cầu tích điện trái dấu trong một bình kín rồi bơm chân không, thực nghiệm cho thấy chỉ có thể hút được các phân tử khí ra khỏi bình mà không hút được điện trường vì lực hút giữa hai quả cầu không những không yếu đi mà còn mạnh hơn.

2/ Khái niệm điện trường

- Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) đặc biệt bao xung quanh hạt mang điện tích và gắn liền với điện tích đó.

3/ Tính chất cơ bản của điện trường

- Điện trường tác dụng lực điện lên các hạt mang điện khác đặt trong nó.

II- Cường độ điện trường

1/ Khái niệm cường độ điện trường

- Cường độ điện trường là đại lượng vật lý đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực điện.

2/ Định nghĩa

- Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng vật lý đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của của q.


3/ Vector cường độ điện trường

4/ Nguyên lý chồng chất của điện trường

III- Đường sức điện

1/ Hình ảnh các đường sức điện

- Đặt hai quả cầu kim loại trong một bể nhỏ đựng dầu cách điện có rắt mạt cưa. Khuấy đều các hạt cách điện rồi tích điện trái dấu cho hai quả cầu, ta thấy các hạt cách điện nằm dọc theo những đường nối hai quả cầu. Ta nói các hạt nhỏ đó đã bị nhiễm điện và nằm theo những đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Mỗi đường đó được gọi là một đường sức điện.

2/ Định nghĩa

- Đường sức của điện trường là đường tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vector cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo đó.

3/ Hình dạng đường sức của một số điện trường

4/ Các đặc điểm của đường sức điện

▪ Qua một điểm chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức. Do đó các đường sức không cắt nhau.
▪ Đường sức điện trường là những đường có hướng. Hướng của đường sức tại một điểm là hướng của vector cường độ điện trường tại điểm đó.
▪ Đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
▪ Người ta quy ước: tại nơi cường độ điện trường lớn thì đường sức sẽ mau; tại nơi cường độ điện trường nhỏ thì đường sức sẽ thưa.

5/ Điện trường đều

- Điện trường đều là điện trường mà:
▪ Vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn.
▪ Đường sức điện là những đường thẳng song song và cách đều nhau.


———————————————-

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

 

———————————————-

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP ĐIỆN TRƯỜNG – CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

Chia sẻ

Leave a Comment

Chú ý khi viết bài:
- Viết bài nhớ gõ dấu tiếng việt (không có vietkey cũng gõ được)!
- Sử dụng nút omega để hiện khung gõ công thức toán học, sau đó copy code có dạng "[MAT]...[/MAT]" vào bài comment.
- Nhớ xem kỹ lại bài trước khi gửi

*