BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Bài tập,Trắc ngiệm 12,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông 16 bình luận


 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox giữa hai vị trí biên P và Q. Khi chuyển động từ vị trí P đến Q, chất điểm có:

  1. Gia tốc đổi chiều một lần.

  2. Vận tốc không thay đổi.

  3. Gia tốc không thay đổi.

  4. Vận tốc đổi chiều một lần.


 2. Một vật dao động điều hòa có toạ độ được biểu diễn bởi phương trình x = Acos(ωt + φ) với A, ω, φ là các hằng số dương. Chọn phát biểu sai.

  1. vận tốc v sớm pha hơn ly độ x là (rad)
  2. gia tốc a vuông pha với vận tốc v.
  3. gia tốc a trễ pha hơn vận tốc v là (rad)
  4. gia tốc a sớm pha hơn ly độ x là π(rad) (a ngược pha với x).
 3. Gọi  T là chu kì của một vật dao động điều hoà. Tại thời điểm t và thời điểm  t + nT  với  n  Z thì vật:

  1. có li độ  bằng nhau.
  2. có li độ, có vận tốc bằng nhau.
  3. có giá trị:  li độ, vận tốc và gia tốc bằng nhau.
  4. có li độ và gia tốc bằng nhau.
 4. Một vật dao động điều hòa x = 4cos(2πt + )(cm). Lúc t = 0,5s vật:

  1. Chuyển động nhanh dần đều.
  2. Chuyển động chậm dần đều.
  3. Chuyển động nhanh dần.
  4. Chuyển động chậm dần.
 5. Cho phương trình dao động: x = -sint (cm). Biên độ, tần số góc và pha ban đầu của vật là:

  1. -1cm ; t(rad/s) ;  0(rad).
  2. -1cm ; 1(rad/s) ; ± π(rad)
  3. 1cm ; 1(rad/s) ; ± π(rad).
  4. 1cm ; t(rad/s) ; ± π(rad)
 6. Cho phương trình dao động: x = 3sin(-5t – ) (cm). Biên độ, tần số góc và pha ban đầu của vật là:

  1. 3cm ; -5(rad/s) ; (rad)
  2. 3cm ; 5(rad/s) ; ( ± π)(rad)
  3. 3cm ; 5(rad/s) ; ( + π)(rad)
  4. -3cm ; 5(rad/s) ; ( – π)(rad)
 7. Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng có chiều dài 10 cm với li độ biến thiên theo một định luật hàm cosin. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí có li độ x = 2,5 cm và đi theo chiều dương thì pha ban đầu của dao động là:

 8. Chọn đáp án đúng. Một chất điểm dao động điều hòa thực hiện 18 dao động trong thời gian 4,5(s). Chu kỳ dao động là:


  1. 1s.
  2. 1,25s.
  3. 0,25s.
  4. 1,5s.
 9. Đồ thị biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa theo thời gian như sau:

  Tại thời điểm  vật có vận tốc và gia tốc là:

  1. v = 0 ; 
  2. v = Aω ; a = 0.
  3. v = -Aω ; a = 0.
  4. v = 0; a = 0.
 10. Chọn câu đúng. Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn mà hình chiếu của M trên trục Ox nằm trong mặt phẳng quỹ đạo tròn của M chuyển động theo phương trình:  x = 6cos(0,4πt – 1,5) (x tính ra cm ; t  tính ra s)


  1. Thời gian chất điểm M quay được nửa vòng là 0,2(s).
  2. Thời gian chất điểm M quay được nửa vòng là 5(s).
  3. Thời gian chất điểm M quay được nửa vòng là 2,5(s).
  4. Thời gian chất điểm M quay được nửa vòng là 2,5π(s)

 11. Chọn đáp án đúng. Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ A = 12cm và chu kỳ T = 1s.Tại thời điểm t = 0,25s (kể từ lúc bắt đầu dao động từ vị trí cân bằng theo chiều dương), li độ của vật bằng:


  1. 12(cm).
  2. -12(cm)
  3. -6(cm)
  4. 6(cm)
 12. Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt + ) (cm, s). Vật đi qua vị trí cân bằng  lần đầu tiên vào thời điểm:

  1. 0.
  2. (s).
  3. (s).
  4. (s).
 13. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 3sin(5πt + )(x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = +1cm:

  1. 7 lần.
  2. 6 lần.
  3. 5 lần.
  4. 4 lần.
 14. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 2sin(2πt +) (cm). Chọn phát biểu đúng.

  1. Vận tốc có giá trị cực đại vmax = 4π(cm/s) khi x = 0.
  2. Vận tốc có giá trị cực tiểu vmin = 0 khi x = 2cm.
  3. Gia tốc có giá trị cực đại amax = 8(cm/) khi x = -2cm.
  4. Thời điểm mà chất điểm qua vị trí M có tọa độ 1,73cm theo chiều âm lần thứ hai là 7/6s.
 15. Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(20t )(cm,s). Tính quãng đường vật đi trong thời gian  (s) kể từ lúc bắt đầu dao động.

  1. 97,32cm.
  2. 17,32cm.
  3. 137,32cm.
  4. 8,66cm.
Số câu:
Câu đúng:0
Thời gian: 20 phút

  Bắt đầu
  Hoàn tất
  Làm lại

  Chia sẻ

  16 Comments to "BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA"

  1. phuong loan A10

   Tháng Tám 28, 2011

   co oi nhin hih lam sao biet duoc van toc, gia toc vay co
   LAM SAO BIT DUOC GIA TOC SOM PHA HAY TRE PHA??

   Reply
   • lylocnhung

    Tháng Tám 28, 2011

    1/ Em cần xem kỹ lại phần “chứng minh độ lệch pha giữa x, v và a”, nắm kỹ vòng tròn lượng giác!
    2/ Trục tung là đại lượng x —> đồ thị li độ – thời gian; trục tung là v —> đồ thị vận tốc – thời gian; trục tung là a —> đồ thị gia tốc – thời gian.
    3/ Nhìn đồ thị để xác định giá trị li độ tại thời điểm khảo sát. Dùng kiến thức bài học để suy ra giá trị của vận tốc và giá trị gia tốc tương ứng với li độ tại thời điểm đó!

    Reply
  2. nhóc_heo

   Tháng Chín 2, 2011

   cô ơi , 1 chất điểm dao động điều hòa trên trục ox từ vị trí -A đến +A thì gia tốc và vận tốc đổi chiều như thế nào vậy cô ?

   Reply
   • lylocnhung

    Tháng Chín 2, 2011

    - Em cần xem kỹ phần phương pháp làm bài – mục 1: công thức và một số vấn đề cần lưu ý khi làm bài toán dao động điều hòa. Xem mục 3 trong phần này ta sẽ thấy, khi một chất điểm đi từ vị trí -A đến +A: không đổi chiều; đổi chiều một lần khi qua vị trí cân bằng.
    * Cách biểu diễn vector:
    + luôn chỉ theo hướng chuyển động.
    + Chuyển động nhanh dần: ↑↑
    + Chuyển động chậm dần: ↑↓

    Reply
  3. Android

   Tháng Mười 13, 2011

   Cô ơi cho con hỏi ng` ta cho x = 3cos(2πt + ), ng` ta bảo tính v, x, a nếu pha ban đầu là thì phải làm sao cô?

   Reply
   • lylocnhung

    Tháng Mười 13, 2011

    - Không phải “tính x, v, a khi pha ban đầu là ” mà là tính x, v, a khi pha dao động là !
    - Hướng dẫn: pha dao động (2πt + ) = . (Chuyển máy tính sang chế độ radian trước khi sử dụng).

    • li độ: x = 3cos = -3 = -1,5
    • vận tốc: v = -6πsin = -6π
    • gia tốc: a = -ω2x = -4π2.(-1,5) = 6π2
    Reply
  4. hoa

   Tháng Tư 18, 2012

   thưa cô, cô giải thích hộ em câu 11 với. Thanks cô.

   Reply
   • lylocnhung

    Tháng Tư 18, 2012

    Em phải copy lại nội dung câu 11, chương trình trắc nghiệm trộn lại đề mỗi lần mở, cô không biết em đang nói đến câu nào.

    Reply
  5. Trần Quang Hải

   Tháng Tư 29, 2012

   bây giờ trong sách giáo khoa người ta không dùng Sin(Wt+phi) mà lấy hàm cos(Wt+phi) làm hàm chuẩn. Thế nên một số câu ở đây không đúng. Sorry nói thẳng!!!!!

   Reply
   • lylocnhung

    Tháng Năm 8, 2012

    Bạn không thể nói hàm nào là hàm chuẩn (tại sao chuẩn, tại sao không chuẩn?). Sách giáo khoa cũ dùng hàm sin, sách giáo khoa mới dùng hàm cos. Giáo viên khi dạy phải có trách nhiệm mở rộng ra cho học sinh trong trường hợp tổng quát, hàm sin hay hàm cos đều biểu diễn cho dao động điều hòa, đề cho hàm nào mình làm cũng được!
    Trang web học tập, chỗ để cùng nhau học hỏi, trao đổi. Chỉ cần bạn dùng lời lẻ nhã nhặn. Không cần căng thẳng quá. Thân!

    Reply
    • alice

     Tháng Bảy 4, 2012

     cô ơi cô có thể hướng dẫn giúp e bài này dc k cô?
     lần lượt treo một vật có khối lượng m vào hai lò xo L1 và L2 thì dđđh của vật có tần số lần lượt là f1,f2. Ghép nối tiếp 2 lò xo L1 và L2 với nhau rồi treo vật m vào thì tân số dđđh của vật là bn?

    • lylocnhung

     Tháng Bảy 5, 2012

  6. ACHUKT7

   Tháng Chín 14, 2012

   Cô ơi, cho em hỏi:
   * Trong sách giáo khao cũ có nói phương trình dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), sao trong câu: Cho phương trình dao động: x = 3sin(-5t – )(cm). Biên độ, tần số góc và pha ban đầu của vật lần lượt là 3, -5,- lại ko chọn ạ?
   * Nếu dùng các tính chất của hàm cos và sin, em chuyển nó về dạng x = -3sin(5t + ) chuyển tiếp thành x = 3sin( 5t + + ) chuyển sang x = 3cos(5t + + +).
   Không biết em sai chỗ nào, mong cô giải đáp giúp em. Em xin cảm ơn.

   Reply
   • lylocnhung

    Tháng Chín 14, 2012

    * Trong phương trình dao động điều hòa thì A, ω, φ là hằng số, với đặc điểm A, ω là hằng số luôn dương. Em phải hiểu:

    • A là biên độ: độ dài biên.
    • ω là tốc độ góc: độ lớn của vận tốc.

    → độ dài, độ lớn phải là số dương.
    * Em sai ở chỗ đổi từ hàm sin sang hàm cos phải - (không phải +).
    Thân!

    Reply
    • ACHUKT7

     Tháng Chín 14, 2012

     Thưa cô, trong đề thi đh năm 2010 có câu:
     - “Một con lắc lò xo nhỏ khối lượng 0,02 kg, có k = 1N/m. vật nhỏ được đặt cố định nằm ngang dọc trục lò xo, hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông cho vật dao động tắt dần, g = 10m/. Tốc độ lớn nhất vật đạt được là?”
     - 1 số lời giải trên mạng có nói: vận tốc vật cực đại khi F(đàn hồi) = F(ma sát) Em ko hiểu chỗ này được suy ra từ đâu.
     - Nếu em dùng định luật bảo toàn năng lượng thì ra như thế này:

     W1 – W2 = A

     Trong đó: W1 có thế năng đàn hồi (k. )
     - Tại vị trí W2 vừa có động năng, vừa có thế năng đàn hồi, có lực ma sát trượt tại điểm đó, ta có:
     ( m. ) + . k. -) = A ( x là tại vị trí vmax)
     A = Fs, F trong trường hợp này do lực đàn hồi của lò xo và lực ma sát trượt.
     - Ta có: [k.(A-x) -].(A – x).
     Em phân tích lực ra như thế có đúng ko ạ?

    • lylocnhung

     Tháng Chín 16, 2012

     Đây là một vấn đề lón và khó, cô sẽ sắp xếp thời gian để sớm viết chuyên đề về dao động tắt dần (độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ; tốc độ cực đại trong suốt quá trình dao động; tốc độ cực đại của vật sau nửa chu kỳ thứ n; biên độ của vật sau mỗi nửa chu kỳ; quãng đường đi được cho đến khi dừng; v.v…). Trong phạm trù đơn giản của em, cô hướng dẫn những điều cơ bản nhất để giải bài toán em đưa ra. Em bấm vào đường link này: http://vatlyphothong.com/2012/09/chuyen-de-dao-dong-tat-dan/ để xem hướng dẫn.
     Chúc em vui!

  Leave a Comment

  Chú ý khi viết bài:
  - Viết bài nhớ gõ dấu tiếng việt (không có vietkey cũng gõ được)!
  - Sử dụng nút omega để hiện khung gõ công thức toán học, sau đó copy code có dạng "[MAT]...[/MAT]" vào bài comment.
  - Nhớ xem kỹ lại bài trước khi gửi

  *