CHƯƠNG VII – BÀI 6: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

I- Phản ứng nhiệt hạch:

1/ Định nghĩa:Là sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ (A ≤ 10 – như Hydro, Heli……) thành một hạt nhân nặng hơn. Đây là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

2/ Điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch:

▪ Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao, khoảng vài triệu độ, vì khi đó các hạt nhân nhẹ mới có động năng đủ lớn để thắng lực đẩy Coulomb giữa hai hạt nhân tích điện dương và tiến gần nhau đến mức lực hạt nhân có tác dụng kết hợp chúng lại. Chính vì phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên gọi là phản ứng nhiệt hạch.
▪ Mật độ hạt nhân n phải đủ lớn.
▪ Thời gian Δt duy trì nhiệt độ cao (cỡ 108K) phải đủ dài.

nΔt ≥ 1014s/cm3

II- Các phản ứng nhiệt hạch tự nhiên và nhân tạo:

1/ Phản ứng nhiệt hạch trong tự nhiên: trong lòng Mặt Trời và các vì sao tồn tại nhiệt độ rất cao nên cho phép phản ứng nhiệt hạch xảy ra.

- Vậy phản ứng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng Mặt Trời.

2/ Phản ứng nhiệt hạch nhân tạo: được con người thực hiện dưới dạng không kiểm soát được để chế tạo bom khinh khí (bom Hydro, bom nhiệt hạch). Bom này chứa hỗn hợp Deuterium và Tritium, trong đó có một bom nguyên tử dùng làm kíp nổ. Mới đầu bom nguyên tử nổ sinh ra nhiệt độ hàng trăm triệu độ, tiếp đó các phản ứng nhiệt hạch tỏa ra.

- Vì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch rất nhiều, và vì nhiên liệu nhiệt hạch có thể coi là vô tận trong thiên nhiên, nên một vấn đề quan trọng đặt ra là: làm thế nào thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được, để bảo đảm cung cấp năng lượng lâu dài cho nhân loại.

———————————————-

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Câu 1: Lý do khiến con người quan tâm đến năng lượng nhiệt hạch?

- Năng lượng nhiệt hạch là nguồn năng lượng vô tận cho con người, vì nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch là Deuterium và Tritium có rất nhiều trên Trái Đất (trong nước sông, nước biển).
– Về mặt sinh thái, phản ứng nhiệt hạch “sạch” hơn phản ứng phân hạch vì có ít bứt xạ hay cặn bã phóng xạ làm ô nhiễm môi trường.
– Cùng một khối lượng chất phóng xạ đem đi phản ứng, thì phản ứng nhiệt hạch cho năng lượng nhiều hơn phản ứng phân hạch.

Câu 2: Con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch chưa?

- Con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được (chế tạo bom khinh khí: bom Hydro, bom nhiệt hạch).


———————————————-

TƯ LIỆU

♦ Cha đẻ của bom nguyên tử và bom khinh khí H.

♦ Những bức ảnh kinh hoàng về thảm họa Hiroshima - Nagasaki.

Chia sẻ

Leave a Comment

Chú ý khi viết bài:
- Viết bài nhớ gõ dấu tiếng việt (không có vietkey cũng gõ được)!
- Sử dụng nút omega để hiện khung gõ công thức toán học, sau đó copy code có dạng "[MAT]...[/MAT]" vào bài comment.
- Nhớ xem kỹ lại bài trước khi gửi

*